Kontakt os | Levehuse A/S
Menu

Menu

Ring Mail Til salg

Book fremvisning eller bliv kontaktet

Book fremvisning

Få mere viden om vores flotte projekter og bliv klogere på mulighederne, når I bygger med Levehuse.

Poul Larsens Vej 10A, 8600 Silkeborg

Medarbejdere

Lars Pontoppidan

Administrerende Direktør

Udvikling, salg og erhverv

Beskrivelse

Lars har en finger med i spillet fra start til slut. Han udvikler projekter og har forhandlinger med jordbesiddere og arkitekter vedr. arealer til udstykning. Når vores huse skal overdrages til kunderne, er det Lars og Frank, der afleverer nøglerne og gennemgår huset.

Frank Hansen

Produktionsdirektør/ Partner

Produktion og byggeledelse

Beskrivelse

Frank varetager ledelse af Levehuses byggeteam, der består af håndværkere samt service- og byggeledere både under entreprisedelen og projektsalg. Frank har det overordnede ansvar for indkøb af materialer og medvirker til udvikling af kvalitetssikring.

Martin Søgaard

Projektleder / Partner

Projektledelse, udvikling og salg

Beskrivelse

Martin har det overordnede ansvar for Levehuses tegnestue team og indgår i det daglige arbejde med behandling af byggesager. Det er Martin der koordinerer og leder samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere under tegnestue regi.

Jesper Vilhelmsen

Byggeleder / Partner

Byggeledelse og projektering

Beskrivelse

Jesper indgår i byggeteamet som ansvarlig for byggeentreprise. Han varetager byggeri af entreprisesager, herunder byggeledelse, byggesagsstyring, økonomistyring samt koordinering med salgs- og økonomiafdeling. 

Anders Lynderup

Projektleder byggemodning

Byggemodning og anlæg

Beskrivelse

Som projektleder for byggemodning sørger Anders for, at råjorden forvandles til sandpuder, hvorpå der kan bygges Levehuse. Anders varetager samarbejde med rådgivere samt forsyninger og fører tilsyn. Han koordinerer modningen med byggeafdelingen og overdrager processerne hertil.

Steffen Kruse Andersen

Bygningskonstruktør

Sagsstyring og Projektering

Beskrivelse

Steffen indgår I teamet omkring Levehuses tegnestue, hvor han bl.a. medvirker til udvikling af nye hustyper samt Levehuses udførselsprincipper. Steffen projekterer egne sager fra skitsestadie til overdragelse til byggeteamet.

Lone Muhlig

Bygningskonstruktør

Projektering

Beskrivelse

Lone indgår i teamet omkring Levehuses tegnestue. Hun er primus motor for at administrere og løbende opdatere tegningssystem og tegningsstruktur. Det er Lone der varetager tiltag vedr. energi og indvendigt klima i boligerne.

Pernille Bech Lauritsen

Salgsansvarlig

Projektudvikling og salg

Beskrivelse

Pernille har det overordnede ansvar for vores kundekontakt. Du møder Pernille i de indledende salgsmøder, til fremvisninger og i forbindelse med opfølgning, sagsforløb og kundetilfredshed. Pernille er med, når I laver indretningsplaner og koordinerer jeres tilvalg med tegnestuen.

Casper Hald

Servicechef / Byggeleder

Service og kvalitets opretholdelse

Beskrivelse

Casper indgår i byggeteamet og står for at gennemføre og koordinere alle 1 års gennemgange og reklamationer. Han agerer som byggeleder i forbindelse med opførelse af enfamiliehuse og dobbelthuse i projektsalg. 

Daniel Karlsen

Økonomichef

Strategisk sparringpartner til ledelsen

Beskrivelse

Daniel er vores økonomichef. Han har styr på tallene samt de økonomiske mekanismer og variabler, der skal indtænkes i forhold til kommende projekter. Daniel klargør vores årsregnskaber til revisoren og har overblik ift.: Controlling, rapportering, budget og likviditet.

 

Gitte Schouw

Bogholder

Økonomi- og sagsadministration

Beskrivelse

Gitte indgår i økonomiteamet. Hun holder styr på alle aspekter af Levehuses regnskab og står for at indsamle alle data til udarbejdelse af regnskab. Det er Gitte der fremsender information om byggestart til vores kunder. 

Trine Frits Nielsen

Marketingkoordinator

SoMe og layout

Beskrivelse

Trine er vores grafiker og marketingkoordinator. Hun opdaterer vores online platforme. Når du får udleveret en brochure fra Levehuse, er det Trine, der har designet den.

Tom Schwensen

Byggeleder

Produktion og byggeledelse

Beskrivelse

Tom indgår i byggeteamet. Han koordinerer byggearbejde og har kontakt med underentreprenører. Tom sørger bl.a. for at leverancer til byggepladsen havner i de rigtige tømrerhænder på de aftalte tidpunkter.